Follow

Jag har bytt design på min blogg. En del kvar som inte lirar (responsiva bilder t.ex) men det löser vi imorgon. joacimmelin.se.

Sign in to participate in the conversation
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!