Jag fattar att personalen på öppna förskolan tyckte att det var rimligt att lägga information där de flesta finns och läser, men det är det inte. Alla små steg vi tar för att flytta in samhällsfunktioner på FB leder till det här - att Facebooks användaravtal blir ett villkor för att delta i samhället.

Follow

@johan Det där är kanske inte ett lagbrott men oerhört oansvarigt av förskolan och också direkt olämpligt (och exkluderande av de föräldrar som saknar möjlighet/inte vill vara på FB).

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!