sustaphones.com/

Detta gillar jag! Har länge velat ha en bättre lista på vilka telefonmodeller som man kan köra sans Google.

#sustainable #smartphone

Follow

@stemid Väntar fortfarande på att OnePlus Nord ska fungera ordentligt med LinageOS, i synnerhet eftersom jag äger en och inte använder den just nu.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!