OMG! Är allt open source i hårdvaran? Eller är det "bara" processorn? (Jag tänker på eventuella binärblobbar till WiFi, bluetooth, osv)

BeagleV™
beaglev.seeed.cc/

Sign in to participate in the conversation
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!