Hur gör ni andra med Mastodon? Måste man skapa ett konto på varje enskild "server" eller hur funkar det?

Sign in to participate in the conversation
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!