Show newer

Tomorrow my three-node Proxmox cluster will be done. 656GB RAM, 34 CPU cores and ~20TB of storage.

Show thread

I'm surprised how easy it is to migrate a FreeBSD VM from VMware to Proxmox compared to the few last CentOS 7 VM's I have to live with for a while longer. A proper guest agent for FreeBSD would be nice though.

I swore not to touch Proxmox again. But here I am moving from VMware to Proxmox. No FC storage this time though and no cluster.

COVID-19 has many expressions, and I don’t want any of them. Christian writes well (🇸🇪) about his version: blogg.christianahs.se/17-dagar

-13 this morning. Will this nightmare never end?

Varför Tintin-albumet "Koks i lasten" heter som det gör vet jag inte men som jag minns det handlar det historien om koks. sv.m.wikipedia.org/wiki/Koks_i

1940 fick skolbarnen i Sverige en veckas lov i februari eller mars. Lovet kallades Kokslovet efter att lovet infördes för att spara pengar på uppvärmningen i skolorna runt om i landet. Numera kallas detta för sportlov. Det var 81 år sen kokslovet i fördes och numera tvingas landets invånare åter igen spara in på uppvärmningen hela vintrarna, men inte för att vi inte har råd utan för att landet styrs av galningar.

(by "new" I mean "has been in my barn for 1,5 years and now was taken inside and cleaned before put into use)

Show thread

Spent most of the day moving my home office to a new room in our house. I hope this is the last time I do this for a very, very, very long time.

Show older
mastodon.fidonet.io

Keep the open web free - join Mastodon today!